fb_icon

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Od malička sme vyrastali v Petržalke. Boli sme svedkami, ako sa naše sídlisko a život na ňom menil aj vďaka susedskej výpomoci, spoločným brigádam a dobrovoľníckym akciám našich rodičov. Ich výsledkom bolo nielen krajšie okolie, ale aj súdržnejšia komunita obyvateľov a pocit spolupatričnosti. Keď sme dospeli, aj my sami sme sa rozhodli pokračovať v dobrovoľníckych aktivitách. Pod záštitou občianskeho združenia MLADÁ PETRŽALKA sme organizovali na území mestskej časti ekologické, športové a kultúrne podujatia. Populárnymi sa stali najmä víkendové brigády na skrášlenie životného prostredia alebo aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času. Srdcom sme Petržalčania, ale cítime sa byť hlavne Bratislavčanmi.

Mladá Petržalka = Mladá Bratislava: Máme našich v zastupiteľstve

V istom momente sme si teda uvedomili, že občianska aktivita a komunitné projekty nestačia. Chceme Bratislavu, ktorá bude ekologicky, architektonicky, kultúrne a športovo napredovať. Taký cieľ sa však nedá uskutočniť len pomocou komunitnej práce. Zásadné zmeny a zlepšenia sa dajú dosiahnuť iba cez aktívne pôsobenie v komunálnej politike a na pôde zastupiteľstva a to previazaním občianskych aktivít s aktívnou politickou prácou. Aj preto sa už v komunálnych voľbách 2014 niekoľko zástupcov nášho občianskeho združenia aktívne zapojilo do volebnej kampane a uchádzalo sa o vašu dôveru. Dôveru, ktorá by záujmy obyvateľov Petržalky a Bratislavy pretavila do reálnych, pozitívnych zmien. A boli sme úspešní. Naša prítomnosť v petržalskom a bratislavskom zastupiteľstve nám dáva nádej a možnosť dotiahnuť niektoré aktivity Mladej Bratislavy do zdarného konca, či pozorne dohliadať z pozície poslancov na realizáciu opatrení na vyriešenie problémov na ktoré sme ako iniciatív a občianske združenie poukázali.

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA