fb_icon

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany MLADÁ BRATISLAVA sumou vyššou ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku

Členské príspevky v r. 2016
Meno Priezvisko Adresa trvalého bydliska Dátum Suma
Oliver Kríž Jasovská 8, 851 07 Bratislava 5. 4. 2016 800
Spolu 800 €
Dary v r. 2016
Meno Priezvisko Adresa trvalého bydliska Dátum Suma
Spolu 0 €
Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA