fb_icon

SPOMIENKY NA LIDO

História

V Bratislave boli kedysi dve miesta, kde ste zaručene mohli stretnúť známych a priateľov. Bratislavské Korzo a Bratislavské LIDO na petržalskom brehu Dunaja. Kúpalisko Lido sa rozprestieralo približne 500 metrov od Starého mosta po dnešný most Apollo. Rieka teda nebola prekážkou, ale práve naopak, spájala nielen oba brehy ,ale predovšetkým ľudí. Aj keď LIDO začiatkom 20. storočia bolo najskôr verejným kúpaliskom pre vyššie vrstvy s veľkolepo vybudovanými bazénmi a palmami, neskôr patrilo všetkým. Zažilo požiare, bombardovanie počas 2. svetovej vojny, ale aj napriek týmto momentom žilo ďalej, lebo Bratislavčania ho potrebovali. Aj keď len na svojpomocne upravenom priestranstve pri dvoch bazénoch, či priamo v rieke sa kúpali stovky ľudí naraz.

Odohrali sa tu tisícky príbehov. LIDO je dnes už prakticky nedostupné pre ľudí, a preto už je žiaľ len zabudnutým symbolom Bratislavy. Toto územie je oproti krásne upravenému ľavému brehu Dunaja akoby územím nikoho. Po bazénoch neostala žiadna stopa. Medzi odpadkami a burinou neďaleko cyklistickej hrádze môžete nájsť len kúsok zachovaného betónového múrika vstupnej brány. Tí , ktorí LIDO nezažili alebo o ňom nepočuli, nemajú šancu nájsť presné miesta, kde sa odohrávala história LIDA. Rekonštrukciou Starého mosta sa však naskytá priestor, aby územie bývalého Lida bolo revitalizované a znovu upravené. Aj to je cieľom pripravovaných výstav, upozorniť Bratislavčanov na chátrajúce a územie na pravom brehu Dunaja.

Spomienky na Lido a Dunajské kúpaliská


Preto sme sa rozhodli pripomenúť vám slávne časy bratislavského LIDA a spoločne sme pripravili projekt SPOMIENKY NA LIDO. Začali sme výstavou pamätných fotorgrafii v Sade Janka Kráľa, ktorá sa neskôr presunula na Hviezdoslavovo námestie či na Námestie M.R. Štefánika pri Eurovea. Súčasťou bola aj unikátna výstava dobových artefaktov a dokumentov Dunajské kúpaliská v novom výstavnom priestore Expo Eurovea pri Cinema City.

Spomienky na Lido a Dunajské kúpaliská


Na výstave si návštevníci mohli okrem dobovej tlače a historických veľkoplošných prezrieť permanentky z rokov 1934 až 36, kajak z mahagónovej preglejky z roku 1960, plážovú módu, ale aj historické záchranné vesty z korku, či kolesá. Na ôsmych LCD televízoroch sme premietali historické záznamy kúpaliska LIDO. Najstarší bol z roku 1933 a zapožičal ho Národní filmový archív v Prahe.

„Vždy bolo našou snahou pozitívne ovplyvňovať život na pravom brehu Dunaja. Pripomenutie si histórie bratislavského Lida zapadá presne do širokého spektra aktivít, ktorými sa Mladá Bratislava dlhodobo prezentuje. Uvedomujeme si, že také niečo ako kúpanie v Dunaji sa zrejme už nikdy nezopakuje. Radi by sme ale vzbudili aj záujem mesta o znovu oživenie tohto územia, ktoré mu patrí “, uvádza predseda OZ Mladá Bratislava Oliver Kríž.

Autormi scenára výstavy sú Mgr. Sándor Papp ml., Réka Szabó a JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. Z Bratislavské rožky . Pomerne v krátkom čase zozbierali množstvo dobových dokumentov. Podarilo sa objaviť a získať mnohé obrazové záznamy, ktoré doposiaľ neboli verejnosti prezentované. Výstava Dunajské kúpaliská v Expo Eurovea bola vôbec prvá, ktorá cielene mapovala túto časť histórie hlavného mesta. Prezentovala obdobie monarchie, 1. Československej republiky a začiatky 20. storočia až po novodobú históriu 80. roky minulého storočia. Mnohé exponáty zapožičali Múzeum mesta Bratislavy, Múzeum športu a olympijských hier, Archív hlavného mesta, ale aj individuálni zberatelia.

Na plagáte výstavy bola použitá fotografia pamätníčky Lida pani Heleny, ktorá ju osobne priniesla na prvú vernisáž v Sade Janka Kráľa a zachytávala ju v lete roku 1966 s jej jednoročným synom Mariánom

Sledujte našu stránku, ale aj Fanpage na Facebooku Spomienky na LIDO, či Mladej Bratislavy.

LIDO patrilo vždy Bratislavčanom , tak im ho znova vráťme!

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA