fb_icon

STANOVISKÁ K DOLEŽITÝM CELOMESTSKÝM TÉMAM

Ropovod

Zásadne odmietame trasovanie ropovodu cez Petržalku a obytné zóny hlavného mesta. A stojíme aj za stanoviskom Bratislavskej vodárenskej spoločnsoti, že ropovod je rizikom pre vzácnu vodu! Ministerstvo hospodárstva dlhodobo nekomunikuje zámer trasovania ropovodu s verejnosťou a svoje plány zahmlieva. Tak ako citlivo rakúska strana vníma otázky jadrovej energetiky u nás, rovnako musí pochopiť, že občania Slovenska citlivo vnímajú ohrozenie dôležitých zdrojov pitnej vody kvôli napojeniu ropovodu do rakúskej rafinérky. Aj menšia havária by totiž mohla spôsobiť kontamináciu vodných zdrojov, zhoršiť kvalitu zásob pitnej vody a drasticky znečistiť flóru a faunu lužných lesov.

PKO

Žiaľ v prípade PKO čas hrá proti nám, resp. proti samotnému PKO. Roky súdnych naťahovačiek uškodili najviac ľuďom a kultúre. Máme za to, že by sa mal obnoviť verejný dialóg s investorom o tom, ako na mieste plánovanej výstavby znovu vytvoriť priestor pre kultúrnu a zachvať čo najviac z atmosféry a genia locci tejto lokality. Schodnou cestou by mohlo byť zachovanie historickej vstupnej haly z vitrážami a rekonštrukcia veľkej sály pre kultúrne potreby mesta.

Kamenné námestie

Verejnému priestoru, ktorý v skutočnosti nikdy námestím nebol zrejme uškodilo príliš mediálnej pozornosti v posledných rokoch. A tak sa zdá, že ani dočasné (a jednorazové) riešenia aktivistov, ale ani plány zrovnať všetko zo zemou nenašli väčšiu podporu verejnosti. Toto centrálne územie by však nemalo skončiť ako skanzen toho, že nie sme schopní vyriešiť problém vyľudňovania centra mesta. Podporujeme kompletnú revitalizáciu daného priestoru, ktorej nutne musí predchádzať medzinárodná architektonická súťaž.

Hlavná stanica

Primátor Nesrovnal stratil veľa zo svojho odhodlania zatočiť s neserióznym partnerom na projekte Hlavnej stanice. Rovnako prepásol šancu právne sa odpútať od nevýhodnej zmluvy s pánom Ballom a realizovať obnovu vstupnej brány do hlavného mesta v krátkom čase. Dnes už nám asi nezostáva nič iné ako smiešno-smutnými akciami vo forme nového asfaltu a ani-bezdomoveckých lavičiek vyčkať času kým vyprší platnosť zmluvy. Následne so sklzom takmer desať rokov začať problém hlavnej stanice riešiť vo vlastnej – mestskej réžií.

Financovanie hlavného mesta

Už dvadsaťpäť rokov na Slovensku platí samostatný Zákon číslo 377/1990 Zb. z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý ustanovuje za hlavné mesto SR Bratislavu. Paradoxne tento zákon neobsahuje žiadnu časť, ktorá by riešila financovanie nákladov spojených s vykonávaním funkcie hlavného mesta. Taktiež neexistuje žiadna právna norma, ktorá by z finančného aspektu zohľadňovala špeciálne postavenie Bratislavy ako hlavného mesta. Rovnako neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by Bratislave kompenzoval zvýšené náklady s plnením zákonnej funkcie ako je tomu napríklad pri Prahe alebo Viedni, ako hlavných mestách svojich krajín. Jednoznačne treba zriadiť samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte, ktorá Bratislave pridelí na plnenie tejto funkcie extra finančné prostriedky. Mesto tak nebude musieť sanovať z komunálneho rozpočtu celoštátne funkcie a povinnosti, tak ako tomu je doteraz.

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA