fb_icon

Evidencia členských príspevkov 2017

 

Príjmy 2017
 

25.8.17 Stela Kiššová – Lachova 39, 851 03, Bratislava volebný príspevok (členské)  2 000 €

28.08.17 Michal Vičan – Gercenova 5, 851 01, Bratislava volebný príspevok (členské)  2 000 €

28.08.17 Juraj Kríž – Fedinova 5, 851 01, Bratislava, volebný príspevok (členské)  2 000 €

28.08.17 Oliver Kríž – Jasovská 8, 851 07, Bratislava, volebný príspevok (členské)  3 000 €

03.10.17 Nicole Kmeťková – Banšelová 33, 821 04, Bratislava, volebný príspevok (členské)  1 000 €

09.10.17 Marek Kovačič – Vigľašská 11, 851 07, Bratislava, volebný príspevok (členské)  1 500 €

 

Výdavky 2017

 

unimedia s.r.o.- outdoor reklamná kampaň -8 598,60 €

M.R.K agency, s.r.o. inzercia v lokálnych novinách (SK38 1100 0000 0026 2425 1691) -420 €

internet.sk – uverejnenie inzercie (SK16 1100 0000 0029 2212 3858) -603 €

M.R.K. agency, s.r.o. inzeracia v lokálnych novinách (SK38 1100 0000 0026 2425 1691) -840 € 

M.R.K. agency, s.r.o. inzeracia v lokálnych novinách (SK38 1100 0000 0026 2425 1691) -840 

 

Výročná správa 2017

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA